Skip navigationen

Skat

Hovedparten af det kommunale budget er skattefinansieret. Den kommunale indkomstskat samt ejendomsskatten (grundskyldspromillen) er således væsentlige forudsætninger for den kommunale service.

Kontakt

Økonomiafdelingen

Borgere i Dragør hører under Skattecenter København. Borgere kan dog henvende sig i borgerservice for vejledning og information om Skat. Spørgsmål om ejendomsskat (grundskyld) herunder lån til betaling af ejendomsskat kan også rettes til Borgerservice.

Dragør Kommune har følgende skattesatser i 2017:

  • Indkomstskat    24,80 procent
  • Grundskyld       25,02 promille
  • Kirkeskat            0,60 procent

Dragør Kommune har følgende dækningsafgifter:

  • Forretningsejendomme                                9,0 promille

  • Forskelsværdien for offentlige ejendomme   8,75 promille

  • Grundværdier af offentlige ejendomme      12,51 promille