Skip navigationen

Opkrævningen

Opkrævningsenheden varetager al opkrævning af krav for Dragør Kommune.

Opkrævningen udsender regninger og girokort på nedenstående krav. Hvis du er tilmeldt e-boks, bliver dine regninger sendt dertil.

  • Daginstitutionsbetaling
  • Ejendomsskat
  • Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp
  • For meget udbetalt boligstøtte
  • For meget udbetalt sygedagpenge
  • For meget udbetalt pensionstillæg
  • Boligindskudslån
  • Øvrige kommunale regninger

Gebyrer ved for sen indbetaling

Gebyret udgør 250,- kr. pr. rykkerskrivelse.

Renter

Med hjemmel i forskellige love kan der beregnes renter ved for sen betaling af krav hvor der er udpantningsret.

I Dragør kommune beregnes der i 2018 renter på: 

  1. Ejendomsskat / Forbrugsafgifter med 0,5 % pr. påbegyndt måned.
  2. Lån til betaling af ejendomsskat med 1,0 %.

 

Klager over renter og gebyrer indgives til Kommunalbestyrelsen.