Skip navigationen

Likviditet

Her kan du se det sidste nye om kommunens likviditet.

Kontakt

Økonomiafdelingen

Kommunens likviditet

Likviditeten ultimo juni 2016 var på 126,8 mio. kr. Likviditeten opgjort efter den såkaldte kassekreditregel var 172,1 mio. kr. ultimo juni 2016.

Likviditetsprognose

Ifølge en ny prognose vil likviditeten pr. 31. december 2016 udgøre 128,8 mio. kr. Likviditeten opgjort efter den såkaldte kassekreditregel vil ifølge prognosen udgøre 195,9 mio. kr. pr. 31. december 2016.