Skip navigationen

Tagterrasser og altaner til debat

Grundejere og andre interesserede får nu indflydelse på, hvordan tagterrasser og altaner i en stor del af Dragørs boligområder i fremtiden kan og skal se ud.

Høring • Høringsfrist: 01.03.2019
Anbefal denne høring:
Altaner

Det sker ved en indledende høring om, hvilke krav er rimelige at stille til størrelse, placering, udseende mv. i Dragørs forskellige villaområder.

Vi vil gerne høre din mening

Send dine kommentarer og idéer til Plan og Teknik på mail-adressen pt@dragoer.dk frem til den 1. marts 2019.

De modtagne synspunkter vil indgå i kommunalbestyrelsens overvejelser om indholdet i en kommende temalokalplan.

Se mere om baggrunden, lokalplanovervejelser, dilemmaer i folderen her.

Se de berørte villaområder i kommuneplanens rammer s. 7  

Kontakt

Plan og Teknik

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Plan og Teknik
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.