Skip navigationen

Ny privat leverandør til indkøbsordning

Dragør Kommune har indgået kontrakt med Møller Jensen A/S (Meny) om indkøbsbistand til borgere, som er visiteret til indkøbsordning. Hvis du ønsker at skifte til den nye leverandør eller ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte Visitationen på telefon 32 89 02 08. Skift af indkøbsleverandør kan ske med en måneds varsel til den 1. i en måned.

Type: Nyhed
Dette er en arkiveret nyhed
Anbefal denne nyhed: