Skip navigationen

Høring af forslag til ny vandforsyningsplan 2018 – 2027

Der er nu mulighed for at gøre indsigelser mod den, af kommunalbestyrelsen, vedtaget forslag til ny vandforsyningsplan 2018 - 2027.

Høring • Høringsfrist: 08.04.2019
Anbefal denne høring:

Vandforsyningsplanen omfatter de fremtidige retningslinjer for vandforsyningen i henhold til vandforsyningsloven.

Indsigelsesfristen er 8 uger fra i dag. Høringsfristen er derfor mandag den 8. april 2019.

Vandforsyningsplan – lovgrundlag

Bekendtgørelse om vandforsyningsplan § 2 stiller krav om, at kommunalbestyrelsen udarbejder, efter forhandling med de almene vandforsyninger i kommunen, Sundhedsstyrelsen og i fornødent omfang med andre interesserede myndigheder og institutioner m.v., et forslag til en vandforsyningsplan.
Bekendtgørelse om vandforsyningsplan, BEK nr. 831 af 27/06/2016  

Vandforsyningsplanen 2018 – 2027 er udarbejdet efter vandforsyningslovens §§ 14 og 14a, LBK nr. 118 af 22/02/2018

Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune har vedtaget forslag til vandforsyningsplanen 2018 – 2027 på
kommunalbestyrelsesmødet torsdag den 1. november 2018 kl. 19:00 under punkt 6

Indsigelser til vedtaget forslag af ny vandforsyningsplan 2018 – 2027

Eventuelle bemærkninger til vedtaget vandforsyningsplan kan sendes elektronisk til Tårnby Kommune på miljo@taarnby.dk

Tårnby Kommune løser efter aftale om forpligtende samarbejde opgaver for Dragør Kommune på miljøområdet.

Høringsfrist

Forslag til vandforsyningsplanen 2018 – 2027 i Dragør Kommune er i offentlig høring indtil mandag den 8. april 2019. 

Kontakt

Tårnby Kommune Miljø

På fem centrale områder har Dragør Kommune forpligtet sig til at indgå et forpligtende samarbejde med nabokommunen Tårnby. Samarbejdet betyder, at Tårnby kommune er myndighed på området og ansvarlig for sagsbehandlingen.

Telefon: 32 47 15 05