Skip navigationen

Brandsikring og forebyggelse

Brandkrav til landets plejeboliger skal selvfølgelig overholdes. Også i Dragør. Beboere, pårørende og ansatte skal kunne bo og færdes trygt.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:
Dragør Sydstrand

Baggrund

Sidste år skete en tragisk brandulykke på plejecentret Farsøhthus i Allingåbro. Den blev fulgt op af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med en landsdækkende kortlægning af brandsikkerheden i plejeboliger med det formål at forebygge en lignende ulykke sker igen.

Det har givet anledning til – også i Dragør – at undersøge forholdene og brandsikringen nærmere på kommunens plejecenter Enggården.

Brandforanstaltninger

Det viser sig, at en udbygning til plejecentret i 2010 er opført og godkendt med følgende brandforanstaltninger:

  • brandsektionering i mindre områder
  • varslingsanlæg med automatisk brandalarmeringsanlæg og automatisk lukning af døre
  • slangevinde
  • CO2-slukkere og brandtæpper i køkkenet

Det viser sig også, at udbygningen er etableret uden sprinkleranlæg, som på daværende tidspunkt var et krav i bygningsreglementet.

Ansvaret er kommunens

Beboere, pårørende og ansatte skal bo og færdes trygt på Enggården. Og ansvaret er kommunens.

I tæt samarbejde med Hovedstadens Beredskab og privat rådgiver sikrer kommunen derfor gennemgang og får en aktuel vurdering af de brandtekniske forhold i forhold til gældende lovgivning.

I den konkrete situation er både Enggården ledelse og forvaltningen ved at undersøge, hvilke mindre tiltag for større brandsikkerhed der kan igangsættes med kort varsel. Det kan for eksempel være mobile sprinkleranlæg i særligt udsatte boliger.

Samtidig arbejdes der med en mere permanent løsning, som kommunalbestyrelsen skal tage beslutning om.

Brandsyn

Hovedstadens Beredskab gennemfører de lovpligtige brandsyn, hvor bygningernes aktuelle anvendelse og brandsikkerhed gennemgås i samarbejde med plejecentret.

Seneste tilsyn var medio februar 2018.