Skip navigationen

Folkeoplysende foreninger

Her kan du læse om de tilskud Dragør Kommune yder til godkendte folkeoplysende foreninger.

Tilskud til foreninger

Jævnfør Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik prioriterer Dragør Kommune at styrke de folkeoplysende aktiviteter for børn og unge. Tilskuddene som foreninger kan søge, er derved prioriteret børn og unge under 25 år.

Som godkendt forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, kan der søges;

Aktivitetstilskud

Aktivitetstilskud gives til alle aktive medlemmer under 25 år og skal bruges til: medlemmer under 25 år, til lejre og ture, til transport og til træner og instruktører.

Ansøgningsfrist for aktivitetstilskud er den 1. april, hvor foreninger skal indsende årsregnskab fra det foregående år.

Ansøgningen sendes til sbk@dragoer.dk

Lokaletilskud

Lokaletilskud ydes med 65 % af de afholdte driftsudgifter.

Ansøgningsfrist for lokaletilskud er den 1. december, hvor foreninger skal benytte ansøgningsblanketten på http://www.dragoer.dk/borger/selvbetjening/lokaletilskud/

Tilskud til særlige formål

Foreninger har her muligheden for at ansøge om tilskud til fx større materiale anskaffelser, reparationer m.m.

Foreningen skal medfinansiere mindst 25 %. Dokumentation for udgifter eller tilbud på pris skal vedlægges ansøgningen.

Ansøgningsfrist for tilskud til særlige formål er den 1. april, 1. september og 15. november, hvor Folkeoplysningsudvalget herefter behandle indkomne ansøgninger på det først komne møde.

Ansøgningen skal sendes til sbk@dragoer.dk 

Tilskud til leder-/træner-/instruktøruddannelse

Foreninger har her muligheden for at søge om tilskud til afholdte udgifter for leder-/træner-/instruktøruddannelse. Kursusudgiften refunderes med 75 % af den dokumenterede udgift, dog max 2.800 pr. kursus/person.

Ansøgningsfrist 1. juni og 1. december, dokumentation for kursusudgifter skal vedlægges ansøgningen.

Ansøgningen sendes til sbk@dragoer.dk

 

For yderligere information om regler og beregningsgrundlag for de forskellige tilskud, se her.

Kontakt

Skole- og Kulturafdelingen

Telefon: 32 89 01 00 (omstillingen, spørg efter Skole- og Kulturafdelingen)

Du kan også sende en mail til Skole- og Kulturafdelingen
sbk@dragoer.dk