Skip navigationen

Trafiksikker i Dragør

Borgerne i Dragør er gode til at færdes i trafikken, og der sker kun få trafikulykker i kommunen. Det er den overordnede status for trafiksikkerheden i Dragør. Alligevel arbejder kommunen løbende for at blive endnu bedre og sørge for, at borgere og besøgende også i fremtiden kan være sikre på veje og stier.

Fødder på en vej

4 indsatsområder

”Trafiksikker i Dragør” indeholder fire indsatsområder for Dragør Kommune, som samler op på konklusionerne i planen.

Overskrifterne på de fire indsatsområder, som Dragør Kommune vil arbejde med er at:

  • Skabe et fælles overblik over kommunens større fysiske udfordringer
  • Lave en trafikpolitik for kommunens skoler og støtte skolepatruljens arbejde
  • Holde fokus på tiltag for lette trafikanter
  • Synliggøre kommunens strategi for nedsat hastighed i boligkvarterer

Borgerinddragelse

Planen har været udsendt i 4 ugers høring i foråret 2016. Kommunen modtog 30 høringssvar, og høringssvarene ligger i deres fulde længde her på siden.

Politisk behandling

En enig kommunalbestyrelse besluttede på et møde den 15. september at vedtage en trafiksikkerhedsplan for Dragør Kommune.

Efter vedtagelse af trafiksikkerhedsplanen har kommunalbestyrelsen afsat midler til en løsning for krydset Krudttårnsvej/Møllevej. Kommunalbestyrelsen har derudover afsat en pulje til det videre arbejde med trafiksikkerhed.

 

Kontakt

Plan og Teknik

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Plan og Teknik
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.