Skip navigationen

Åbne skolegårde til undervisning og leg

Dragør Kommune anlægger nye uderum til undervisning og leg i kommunens tre skolegårde. Der er på hver skole udvalgt steder, hvor de eksisterende rammer moderniseres. De nye uderum på skolerne vil være tilgængelige både i og udenfor skolens åbningstid, og kan dermed bruges af børn, lærere, pædagoger og byens borgere. De nye uderum forventes at stå færdige ved udgangen af 2018.

En moderne tilgang til leg og læring

De nye uderum på skolerne skal understøtte bevægelse i undervisningen og anderledes læringsaktiviteter, end det er muligt i klasselokalerne. Der kommer fx både siddepladser til samling og uderum, som indbyder til selvdefinerede lege og aktiviteter.  I de nye åbne skolegårde kommer der ikke så mange nye faste redskaber som for eksempel gynger og vipper, som man så i tidligere skolegårde. Der er i stedet tænkt på at skabe en bynatur og nogle anlæg, som understøtter børns kreativitet og nysgerrighed.

Det videre forløb

Projektet ’De åbne skolegårde’ er udviklet af arbejdsgrupper fra skolerne og projektet har været i høring hos de to skolebestyrelser og hos Hollænderhallens bestyrelse. Projektet bliver nu yderligere detaljeret og sendes i udbud til sommer. Herefter er det planen, at første spadestik tages i foråret 2018, og at uderummene på alle tre skolematrikler står færdige ved udløbet af 2018.

En plan for hver skolegård

Arbejdsgrupperne og konsulenter har udarbejdet en sammenhængende langsigtet plan for hver skolegård. Derefter er der sket en prioritering i forhold til midler, som kommunalbestyrelsen har afsat. Første side i hver plan viser denne prioritering, og dermed hvilke arealer, kommunen forventer at anlægge i løbet af 2018.

Politisk behandling

Projektet blev behandlet på et kommunalbestyrelsesmøde torsdag den 30. marts 2017

Kontakt

Plan og Teknik

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Plan og Teknik
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.