Skip navigationen

Renovering af Hollænderhallen

I budget 2016-2019 er der afsat midler til renovering af Hollænderhallen over de næste 3 år

Foto af Hollænderhallen

Renovering i 3 etaper

Over de næste 3 år skal der ske en gennemgribende renovering af Hollænderhallens facader samt indvendige overflader i idrætshallen og cafe området. Projektet er delt op i 3 etaper.

Etape 1 – Efterisolering af idrætshallens facader

Etape 1 omfatter idrætshallens facader.

Alle hallens facader efterisoleres med stenuld som afsluttes med puds. De lette facadeplader under taget mod øst og vest udskiftes til sandwichelementer i aluminium med en kerne af stenuld. Mod nord indbygges der et vinduesbånd under taget for at skabe et naturligt lys inde i hallen. Loftet ved vinduespartiet ombygges og der monteres solafskærmning som kan styres inde fra hallen.

På facaden mod syd monteres der en perforeret facadeskærm i aluminium med et motiv af et fly.

Projektet er under udførelse og forventes afsluttet til efteråret 2017.

Etape 2 – Udskiftning af vinduer og døre samt reparation af facader

Etape 2 omfatter de omkringliggende lave bygninger samt mellembygningen som huser biblioteket, fitness og mødelokaler.

Alle facader afrenses, pudsrepareres og males. Eksisterende vinduer og døre udskiftes til nye energirigtige vinduer og døre i træ/alu. Tagudhæng på de lave bygninger fjernes og der etableres nye synlige tagrender og nedlød.

På mellembygningen demonteres den skråstillede solafskærmningen til ny lodret solafskærmning. I biblioteket mod øst monteres der vinduer til gulv.

Projektet er under udarbejdelse og udførelsen forventes at starte op til efteråret 2017.

Etape 3 – Idrætshallen indvendige overflader

Etape 3 omfatter idrætshallens indvendige vægoverflader, samt vægge, gulve og lofter i cafeområdet og gangen ned langs hallen mod øst.

Administrationen har fået udarbejdet et skifteforslag. I skitseforslaget åbnes der op med store vinduespartier ind til idrætshallen fra gangen mod øst og cafeområdet og der monteres ovenlysvinduer i gangen mod øst. Dette gøres for at skabe en sammenhæng mellem indgangspartiet og idrætshallen samt sikre mere naturligt dagslys i områderne.

I skitseprojektet er der endvidere medtaget renovering af idrætshallens vægoverflader samt indbygning af en klatrevæg. 

Hollænderhallen brugerråd samt andre interessenter vil blive inddraget i projektet og vil have mulighed for at komme med deres input inden endelig projektering.

Projektet forventes udført i 2019.

Kontakt

Plan og Teknik

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Plan og Teknik
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.