Skip navigationen

Her kan du finde oplysninger om Kommuneplanen

En kommuneplan er en samlet plan for arealanvendelsen i kommunen 12 år frem. Planen er et udtryk for kommunalbestyrelsens mål for og forventninger til udviklingen.

Kommuneplan 2009

Dragør Kommunes lave beliggenhed sammenholdt med de forventede klimaforandringer betyder særlige udfordringer. Blandt andet derfor har kommuneplanen fokus på planlægningen for kommunens landområder – med afsæt i vor ”Lokale Klimastrategi”. I planlægningen er også indtænkt muligheder for udvikling af kommunens landskaber med mere natur og flere rekreative tilbud. Planen har desuden fokus på

  • Trafikpolitik om bæredygtig transport 
  • Udpegning af kulturmiljøer 
  • Sammenfatning af planen for havnens udvikling 
  • Udviklingsprojekter på fritidsområdet 
  • Nye retningslinjer for parcelhusområderne

Planens opbygning

Kommuneplan 2009 består af 2 rapporter: "Hovedstruktur”, som indeholder redegørelser og retningslinjer og ”Rammer for lokalplanlægningen”, som gør kommuneplanen mere konkret.

Kommuneplan 2009 Hovedstruktur

Rammer for lokalplanlægningen

Rapporten ”Rammer for lokalplanlægningen” indeholder bestemmelser om fremtidig anvendelse og bebyggelse m.v. Disse bestemmelser skal respekteres, når der skal laves lokalplaner.

Kommuneplanen i papirudgave

Du kan også se kommuneplanen i papirudgave på rådhuset, bibliotekerne og på Lokalarkivet.

Planens vedtagelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. maj 2010 at vedtage KOMMUNEPLAN 2009 endeligt, med en række ændringer med baggrund i de høringssvar, der blev modtaget.
Her kan du læse mere om kommuneplanens offentliggørelse og høring samt om planens endelige vedtagelse

Kommuneplanen på kort

På kortet kan du se kommuneplanens rammer og interesseområder. Ved at klikke på planerne i kortet kan du få mere information.

Kontakt

Plan og Teknik - Plan og Byg

pt@dragoer.dk