Skip navigationen

Valg til Europa-Parlamentet

Valg af medlemmer til Europa-Parlamentet afholdes hvert femte år i EU's medlemsstater. I Danmark vælges 13 af de i alt 751 medlemmer.

Næste gang der er valg til Europa-Parlamentet er søndag den 26. maj 2019. 

Hvem kan stemme? 

Valgret til Europa-Parlamentet har i Danmark alle, der er fyldt 18 år, og som herudover

  • har dansk indfødsret og fast bopæl i Danmark eller i et af de øvrige EU-lande eller
  • er statsborger i et af de øvrige EU-lande og har fast bopæl i Danmark.

Endvidere vil udlandsdanskere, der er optaget på valglisten til folketingsvalg i henhold til folketingsvalglovens § 2, automatisk også være berettiget til at stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Læs mere om udlandsdanskeres valgret.

Ansøgningsskema og underretning til herboende EU-borgere om deltagelse i Europa-Parlamentsvalg i Danmark søndag den 26. maj 2019

Ansøgningsskema til EU-diplomater m.fl. til deltagelse i Europa-Parlamentsvalg i Danmark søndag den 26. maj 2019

 

As a citizen of one of the European Union (EU) countries and living in Denmark you can vote in Denmark at the European Parliamentary Election.

Kontakt

Valgsekretariatet

Telefon: 32 89 01 16 eller 32 89 01 08

Du kan sende en mail
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.