Skip navigationen

Valg til Europa-Parlamentet

Valg af medlemmer til Europa-Parlamentet afholdes hvert femte år i EU's medlemsstater. I Danmark vælges 13 af de i alt 751 medlemmer.

Det seneste valg til Europa-Parlamentet i Danmark blev afholdt søndag den 25. maj 2014. 

Hvem kan stemme? 

Valgret til Europa-Parlamentet har i Danmark alle, der er fyldt 18 år, og som herudover

  • har dansk indfødsret og fast bopæl i Danmark eller i et af de øvrige EU-lande eller
  • er statsborger i et af de øvrige EU-lande og har fast bopæl i Danmark.

Endvidere vil udlandsdanskere, der er optaget på valglisten til folketingsvalg i henhold til folketingsvalglovens § 2, automatisk også være berettiget til at stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Læs mere om udlandsdanskeres valgret.

Kontakt

Valgsekretariatet

Telefon: 32 89 01 16 eller 32 89 01 08

Du kan også sende en mail til Valgsekretariatet
dragoer@dragoer.dk