Skip navigationen

Kommunalvalg

For at stemme til kommunalvalget skal du have valgret.

Byskilt med kommunalvalg

Hvem kan stemme til kommunalvalget

Det betyder, at du skal opfylde betingelserne for at deltage i valg. Som hovedregel har du valgret til Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet (tidligere amtsrådet), hvis du 

  • på valgdagen er fyldt 18 år,
  • har fast bopæl i kommunen, og
  • er optaget på valglisten

Desuden skal du opfylde mindst én af betingelserne herunder. Du skal

  • have dansk indfødsret,
  • være statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union,
  • være statsborger i Island eller Norge, eller
  • uden afbrydelse have haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen.

Hvem kan stille op til kommunalvalget

For at stille op til kommunalvalget skal du være valgbar.
Du er som hovedregel valgbar, hvis du har valgret. Du er valgbar i den kommune, hvor du har stemmeret.
Både politiske partier, enkeltpersoner og partineutrale borgerlister kan stille op og blive valgt.
For at blive valgt skal du opstilles på en kandidatliste.

Kandidatlister

Kandidatlisten består af en formular, der rekvireres og indleveres i Borgmestersekretariatet på dragoer@dragoer.dk eller 32 89 01 16. Kandidatlisten skal være forsynet med underskrift af mindst 25 stillere.

Indlevering

Kandidatlister kan tidligst indleveres til valgbestyrelsen på tirsdagen, 6 uger før valgdagen og senest kl. 12.00 på tirsdagen, 4 uger før valgdagen.

Stillere

Stillerne skal være vælgere i kommunen.
Bemærk, at ingen kan være stiller for mere end én kandidatliste eller for en liste, hvorpå den pågældende selv er opført som kandidat. Hvis en person er påført som stiller for flere kandidatlister, er det ugyldigt, og personen kan ikke anses som stiller for nogen af listerne.

Kandidater

En kandidatliste behøver kun at indeholde 1 navn, og må højest indeholde 19 navne, altså 4 navne mere end de 15 der skal vælges til Kommunalbestyrelsen.

Valg-/listeforbund

Valgforbund/listeforbund skal anmeldes skriftligt på en formular. Formularen rekvireres og indleveres i Borgmestersekretariatet, dragoer@dragoer.dk eller 32 89 01 16.

Hvis du vil vide mere

Der henvises til Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside for yderligere oplysninger

Kontakt

Borgmestersekretariat, IT og Personale

Telefon: 32 89 01 06, 32 89 01 16 eller 32 89 01 19

Du kan også sende en mail til Borgmestersekretariat, IT og Personale
dragoer@dragoer.dk