Skip navigationen

Kommunalvalg

For at stemme til kommunalvalget skal du have valgret.

Byskilt med kommunalvalg

Hvem kan stemme til kommunalvalget

Det betyder, at du skal opfylde betingelserne for at deltage i valg. Som hovedregel har du valgret til Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet (tidligere amtsrådet), hvis du 

  • på valgdagen er fyldt 18 år,
  • har fast bopæl i kommunen, og
  • er optaget på valglisten

Desuden skal du opfylde mindst én af betingelserne herunder. Du skal

  • have dansk indfødsret,
  • være statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union,
  • være statsborger i Island eller Norge, eller
  • uden afbrydelse have haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen.

Hvem kan stille op til kommunalvalget

For at stille op til kommunalvalget skal du være valgbar.
Du er som hovedregel valgbar, hvis du har valgret. Du er valgbar i den kommune, hvor du har stemmeret.
Både politiske partier, enkeltpersoner og partineutrale borgerlister kan stille op og blive valgt.
For at blive valgt skal du opstilles på en kandidatliste.

Hvis du vil vide mere

Der henvises til Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside for yderligere oplysninger

Kontakt

Valgsekretariatet

Telefon: 32 89 01 16 eller 32 89 01 08

Du kan også sende en mail til Valgsekretariatet
dragoer@dragoer.dk