Skip navigationen

Mark- og vejfredsloven

Mark- og vejfredsloven

Nedsat med hjemmel i Lov om mark- og vejfred § 21-23.

Vurderingsmændene skal vurdere skader forvoldt af husdyr efter nærmere angivne bestemmelser i loven om mark- og vejfred.

Kommunalbestyrelsen beskikker 3 vurderingsmænd og udpeger af disse en formand. Medlemmerne behøver ikke at være kommunalbestyrelsesmedlemmer. 


Knud Rosing                   
Jan Baeré
Afventer

Kontakt

Plan og Teknik

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Plan og Teknik
pt@dragoer.dk