Skip navigationen

Mark- og vejfredsloven

Mark- og vejfredsloven

Nedsat med hjemmel i Lov om mark- og vejfred § 21.

Vurderingsmændene skal vurdere skader forvoldt af husdyr efter nærmere angivne bestemmelser i loven om mark- og vejfred.

Kommunalbestyrelsen beskikker 3 vurderingsmænd og udpeger af disse en formand. Medlemmerne behøver ikke at være kommunalbestyrelsesmedlemmer. Kommunalbestyrelsen har tidligere også udpeget 1 suppleant.

Ingen, der har opnået en alder af 60 år, er forpligtet til at modtage beskikkelse som vurderingsmand. Den der har fungeret som vurderingsmand i den (hele) forudgående periode, er ikke forpligtet til at lade sig beskikke for den følgende periode.

Knud Rosing                   
Jan Baeré
Sven Norup     

Kontakt

Plan og Teknik

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Plan og Teknik
pt@dragoer.dk