Skip navigationen

Institutionssamrådet

I Dragør Kommune er der nedsat et særligt udvalg - Institutionssamrådet. Formålet med udvalget er, at det politiske niveau kan have en direkte dialog med forældre- og ledelsesrepræsentanter fra kommunens dagtilbud.

I Dragør Kommune er der nedsat et særligt udvalg, som hedder Institutionssamrådet. Dette udvalg er nedsat for, at det politiske niveau kan have en direkte dialog med forældre- og ledelsesrepræsentanter i Dragør Kommunes dagtilbud.

Institutionssamrådet er koordinator mellem Forældrenævnet og Kommunalbestyrelsen.

Institutionssamrådet udtaler sig i alle spørgsmål af fælles interesse for flere institutioner, herunder institutionsplanlægning og prognoser. Institutionssamrådet er desuden et høringsorgan, der udtaler sig om forhold vedrørende daginstitutioner.

Institutionssamrådet består af:

  • Tre repræsentanter fra Børne-, Fritids- og Kulturudvalget udpeget af Kommunalbestyrelsen
  • En forældrerepræsentant for hver institutionstype
  • En lederrepræsentant for hver institutionstype Børn og Pædagogik er sekretariat for Institutionssamrådet.

Formand og næstformand for Institutionssamrådet vælges af og blandt de tre repræsentanter fra Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

Institutionssamrådet holder op til to møder om året.

Formanden indkalder til møde ved at udsende dagsorden med bilag til repræsentanterne fra Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, formanden for Forældrenævnet og de øvrige forældrerepræsentanter i Institutionssamrådet samt ledelsesrepræsentanterne senest 14 dage før mødet finder sted.

Formanden for Forældrenævnet sender nævnets punkter til dagsordenen til administrationen.

Ekstraordinært Institutionssamrådsmøde skal afholdes, hvis fire medlemmer af Institutionssamrådet fremsætter skriftlig motiveret forslag derom til formanden. Der kan endvidere indkaldes til ekstraordinære Institutionssamrådsmøder i forbindelse med høringer på institutionsområdet.

Der udsendes referat af Institutionssamrådets møder. Referatet lægges på hjemmesiden.

Formanden er mødeleder af Institutionssamrådets møder. 

Kontakt

Børn, Skole og Kultur - Pladsanvisningen

Åbningstider

 

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 12.00 - 17.00
Fredag 10.00 - 12.00

Telefon: 32 89 03 72

Du kan også sende en mail til Børn, Skole og Kultur
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.