Skip navigationen

Handicaprådet

Handicaprådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og rådet kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Her kan du læse om håndicaprådets arbejde, medlemmer og møder

Rådets opgaver

Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Rådets medlemmer

Rådet består af 6 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer repræsenterer kommunen, og 3 medlemmer repræsenterer handicaporganisationerne i kommunen.

 • Formand Palle Bjerregaard

  repræsenterer Høreforeningen
 • Svend Mathiasen (T)

  D. B. Dirchsens Alle 35
  2791 Dragør
  Tlf. 21 48 40 73
  E-mail svendm@dragoer.dk
 • Per Hansen

  repræsenterer Diabetesforeningen
 • Morten Dreyer (O)

  Ålegårdsvænget 27
  2791 Dragør
  Tlf. 28 72 73 94
  E-mail mortend@dragoer.dk
 • Tonny Bengtsson

  repræsenterer Dansk Handicap Forbund
 • Flemming Bøchmann Andersen

  Afdelingschef - Borger og Social
Kontakt

Handicaprådet

borgerogsocial@dragoer.dk