Skip navigationen

Grundlisteudvalget

Enhver dansk statsborger under 80 år med valgret til Folketinget kan blive valgt som domsmand og nævning, såkaldte lægdommere. Man må ikke være straffet eller af helbredsmæssige grunde være ude af stand til at varetage opgaven.

Ret

Nu kan du blive lægdommer og være én blandt 10.000 helt almindelige danskere, der som domsmænd og nævninge er med til at dømme i straffesager ved domstolene.

Her kan du se en lille tegnefilm om at være lægdommer https://www.youtube.com/watch?v=lYnVJ21e-jo

Du kan læse mere om det at være nævning eller domsmand på denne adresse http://www.domstol.dk/saadangoerdu/tildigderer/naeavningdomsmand/Pages/default.aspx

Ansøgning

Du skal udfylde en ansøgningsblanket og sende den digitalt og sikkert til Dragør Kommune, linket ses nederst på siden. 

Periode og krav

Din ansøgning om optagelse på grundlisten vil blive behandlet af grundlisteudvalget, der er et politisk udpeget udvalg med fem medlemmer. Grundlisten gælder for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2023. Du kan ikke optages på grundlisten, hvis du fylder 80 år inden udgangen af 2023, eller hvis du fx ikke har tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog til at kunne varetage en nævnings og domsmands pligter. Du skal endvidere have en ren straffeattest. 

Optagelse på grundlisten

Din ansøgning om optagelse på grundlisten vil blive behandlet af grundlisteudvalget, der er et politisk udpeget udvalg med fem medlemmer. Grundlisten gælder for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2023. Du kan ikke optages på grundlisten, hvis du fylder 80 år inden udgangen af 2023, eller hvis du fx ikke har tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog til at kunne varetage en nævnings og domsmands pligter. Du skal endvidere have en ren straffeattest.

Selvom du optages på grundlisten, er det ikke sikkert, du bliver indkaldt som nævning eller domsmand. Lands- og Byretten udarbejder de såkaldte nævninge- og domsmandslister ved lodtrækning blandt personerne på grundlisterne. Du får besked fra domstolene, hvis du udtages til nævninge- og domsmandslisten.

Der er heller ingen garanti for, at du bliver udtaget til Dragør Kommunes grundliste, selvom du er egnet og opfylder kravene. Det afhænger bl.a. af, hvor mange borgere i Dragør Kommune, der ønsker optagelse på listen. Grundlisteudvalget har en forpligtelse til at sikre, at personer der udtages til grundlisten udgør et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen. Dette hensyn kan få betydning for, hvem der udtages, såfremt der er flere interesserede end antal personer, der skal optages på listen.

Betaling

Lægdommere får p.t.1.100 kr. pr. dag og kan i visse tilfælde ansøge om transportgodtgørelse.

Personer på kontanthjælp skal være opmærksom på, at der kan ske fratræk i ydelserne.

Frist for ansøgning

Sidste frist for ansøgning om optagelse på grundlisten er rykket til den 21. februar 2019, på denne ansøgningsblanket: Word og PDF

Behandling af persondata

I forbindelse med grundlisteudvalgets overvejelser, behandles oplysninger om dit fulde navn, personnummer, adresse og stillingsbetegnelse. Disse oplysninger vil blive givet til præsidenten for Østre Landsret, hvis grundlisteudvalget indstiller dig som lægdommer.

I grundlisteudvalget sidder
  • Erik Skovgaard Nielsen
  • Jørgen Honoré
  • Maria Riber
  • Ea Damgaard
  • Klaus Andresen
Kontakt

Borgmestersekretariat og Personale

Telefon: 32 89 01 06, 32 89 01 16 eller 32 89 01 19

Du kan også sende en mail til Borgmestersekretariat og Personale
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.