Skip navigationen

Ekspropriationskommissionen

Ekspropriations- og taksationskommissioner efter lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (statsekspropriationsloven).

Ekspropriations- og taksationskommissionerne


Ekspropriations- og taksationskommissionerne afgør erstatningsspørgsmål i forbindelse med statens eller koncessionerede selskabers ekspropriation af fast ejendom. Ekspropriationskommissionen er 1. instans og taksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.


Ekspropriation vedrørende fast ejendom


I henhold til § 6, stk. 2, i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) skal kommunalbestyrelsen udpege 1 person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over kommunale medlemmer af ekspropriationskommissionerne.

I henhold til § 7, stk. 3 i statsekspropriationsloven skal kommunalbestyrelsen endvidere udpege 1 person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over kommunale medlemmer af taksationskommissionen.

Efter § 10, stk. 3 i statsekspropriationsloven kan det samme medlem ikke deltage i både ekspropriations- og taksationskommissionens behandling af sagen. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv.

Krav til de personer der udpeges

De personer, som udpeges af kommunalbestyrelsen, bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. Endvidere opfordres kommunalbestyrelsen til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlemmer. De udpegede kræves ikke at være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Det bedes sikret, at de udpegede medlemmer er villige til at deltage i henholdsvis ekspropriations- eller taksationsmyndighedens arbejde, og at de pågældende er bekendt med ordlyden af statsekspropriationslovens § 10 om inhabilitet.

Peter Grovermann, A (ekspropriationskommissionen)
Thomas Ulrik Johansson, A (taksationskommissionen)
Kontakt

Plan og Teknik

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Plan og Teknik
pt@dragoer.dk