Skip navigationen

Udvalgsposter

Her kan du se hvilke poster kommunalbestyrelsesmedlemmerne er udpeget til af Dragør kommune.

Eik Dahl Bidstrup (V), Borgmester

Økonomiudvalget, Amager Erhvervsråd, Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag, Delegerede til KL, Politikredsråd, Valgbestyrelse for Folketingsvalg, Europaparlamentsvalg og Folkeafstemning, Valgbestyrelse ved kommunale valg, Forældrebestyrelsen i Dragør Menighedsbørnehave, Musik-, og Kulturskolens bestyrelse, Dragør Erhverv, KKR.

Suppleantposter

HMN Naturgas I/S, Repræsentantskabet i MOVIA.

Helle Barth (V)

By-, Erhvervs- og Planudvalget, Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Valgbestyrelse for skolebestyrelsen på Dragør Skole, Skolebestyrelsen på Dragør Skole, Forældrebestyrelsen i Klub Dragør, Biblioteksrådet.

Suppleantposter

Dragør Ældreboligselskab, Valgbestyrelse for Folketingsvalg, Europaparlamentsvalg og Folkeafstemning, Valgbestyrelse ved kommunale valg.

Jens Passarge (T)

Social- og Sundhedsudvalget, Dragør Ældreboligselskab, Forældrebestyrelsen i den kommunale dagpleje, Beboer- og pårørenderådet på Enggården.

Suppleantposter

Valgbestyrelse ved kommunale valg.

Allan Holst (A), 1. viceborgmester

Økonomiudvalget, By-, Erhvervs- og Planudvalget, Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Grønt Råd, HOFOR, Stedfortræder for borgmesteren i KLs repræsentantskab, Repræsentantskabet i Wonderful Copenhagen, Valgbestyrelse for Folketingsvalg, Europaparlamentsvalg og Folkeafstemning, Valgbestyrelse ved kommunale valg, Forældrebestyrelsen i Fritidshjemmet Hovedgade, Museum Amagers bestyrelse, Det Rådgivende Havneråd.

Suppleantposter

Amager Ressourcecenter, Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag, Delegerede til KL, politikredsråd, Repræsentantskabet i MOVIA.

Ole H. Hansen (A)

Social- og Sundhedsudvalget, Dragør Bevaringsnævn.

Suppleantposter

Brugerbestyrelsen for Dragør Havn.

Ole K. Svendsen (A)

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Institutionssamråd, Forældrebestyrelsen i Børneinstitutionen Hollænderhuset, Store Magleby Bevaringsfond.

Suppleantposter

Valgbestyrelse ved kommunale valg.

Morten Dreyer (O)

Økonomiudvalget, By-, Erhvervs- og Planudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Lokalt beskæftigelsesråd, Handicapråd, Valgbestyrelse for Folketingsvalg, Europaparlamentsvalg og Folkeafstemning, Valgbestyrelse ved kommunale valg,, Store Magleby Bevaringsfond, Det Rådgivende Havneråd.

Birger Larsen (O)

By-, Erhvervs- og Planudvalget, Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Amager Ressourcecenter, Repræsentantskabet i MOVIA, Forældrebestyrelsen i Børnehaven Kornblomsten, Fælles Skoleråd.

Suppleantposter

Grønt Råd, Handicapråd, Valgbestyrelse for Folketingsvalg, Europaparlamentsvalg og Folkeafstemning.

Kenneth Gøtterup (C)

Økonomiudvalget, Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børn- og Ungeudvalget, HMN Naturgas I/S, Institutionssamråd, Repræsentantskabet i MOVIA, Valgbestyrelse ved kommunale valg, Dragør Bevaringsnævn.

Suppleantposter

Lokalt beskæftigelsesråd.

Jerrik Walløe (C)

Økonomiudvalget, By-, Erhvervs- og Planudvalget, Valgbestyrelse ved kommunale valg, Valgbestyrelse for skolebestyrelsen på St. Magleby Skole, Forældrebestyrelsen i Børneinstitutionen Køjevænget, Forældrebestyrelsen i Børneinstitutionen Høgevænget.

Peter Læssøe (T), 2. viceborgmester

Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Dragør Ældreboligselskab, Folkeoplysningsudvalget, Ungdomsskolebestyrelsen, Valgbestyrelse ved kommunale valg, Forældrebestyrelsen i Børnehaven Sølyst, Brugerrådet i Wiedergårdens Aktivitetshus.

Suppleantposter

Delegerede til KL

Ebbe Kyrø (T)

By-, Erhvervs- og Planudvalget, Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Grønt Råd, Forældrebestyrelsen i Vierdigets Børnehave, Dragør Bevaringsnævn, Det Rådgivende Havneråd.

Suppleantposter

Handicapråd, Ungdomsskolebestyrelsen, Valgbestyrelse for Folketingsvalg, Europaparlamentsvalg og Folkeafstemning.

Annette Nyvang (T)

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Institutionssamråd, Skolebestyrelsen på St. Magleby Skole, Forældrebestyrelsen i Nordstrandens Vuggestue, Fælles Skoleråd, Museum Amagers bestyrelse, Dragør Turistråd.

Suppleantposter

Valgbestyrelse ved kommunale valg.

Asger Larsen (I)

By-, Erhvervs- og Planudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børn- og Ungeudvalget, Beredskabskommissionen, Delegerede til KL, Forældrebestyrelsen i Børneinstitutionen Harevænget, Lokalarkivrådet, Store Magleby Bevaringsfond.

Suppleantposter

Grønt Råd, Valgbestyrelse ved kommunale valg

Svend Mathiasen (T)

Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Grundlisteudvalg, Handicapråd, Valgbestyrelse ved kommunale valg.

Suppleantposter

Dragør Ældreboligselskab

Kontakt

Borgmestersekretariat, IT og Personale

Telefon: 32 89 01 06, 32 89 01 16 eller 32 89 01 19

Du kan også sende en mail til Borgmestersekretariat, IT og Personale
dragoer@dragoer.dk