Skip navigationen

Social- og Sundhedsudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens socialpolitik, herunder opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af sociale opgaver vedrørende

 • Ældrepleje og omsorg
 • Sociale pensioner, herunder førtidspensioner
 • Boligstøtte
 • Familieydelser
 • Integration

Udvalgets sammensætning i valgperioden 1.1.2014 – 31.12.2017:

 • Jens Passarge (T)

  Thimandsvænget 27
  2791 Dragør
  Tlf. 27 19 83 23
  E-mail jensp@dragoer.dk
 • Ole H. Hansen (A)

  Strandjægervej 114
  2791 Dragør
  Tlf. 30 10 10 86
  E-mail oleh@dragoer.dk
 • Kenneth Gøtterup (C)

  Aghtsvej 14
  2791 Dragør
  Tlf. 30 10 10 82
  E-mail kennethg@dragoer.dk
 • Asger Larsen (I)

  Stubvænget 3
  2791 Dragør
  Tlf. 20 44 83 29
  E-mail asgerl@dragoer.dk
 • Svend Mathiasen (T)

  D. B. Dirchsens Alle 35
  2791 Dragør
  Tlf. 21 48 40 73
  E-mail svendm@dragoer.dk
 • Peter Læssøe (T)

  2. viceborgmester
  Strandjægervej 14
  2791 Dragør
  Tlf. 21 67 45 10
  E-mail peterl@dragoer.dk
 • Morten Dreyer (O)

  Formand
  Ålegårdsvænget 27
  2791 Dragør
  Tlf. 28 72 73 94
  E-mail mortend@dragoer.dk
Kontakt

Borgmestersekretariat, IT og Personale

Telefon: 32 89 01 06, 32 89 01 16 eller 32 89 01 19

Du kan også sende en mail til Borgmestersekretariat, IT og Personale
dragoer@dragoer.dk