Skip navigationen

Værdighedspolitik

Dragør Kommunes værdighedspolitik er resultatet af engagerede borgere og folkevalgtes egne ord for, hvad en værdig ældrepleje er i Dragør.

Foto af beboer på Enggården

Livskvalitet er tryghed, stabilitet og respekt for forskellighed

Livskvalitet er at indgå i fællesskaber og at knytte bånd i samværet med andre mennesker, gamle venner og nye bekendtskaber på tværs af generationer. Ensomhed imødekommes med en velmenende hjælp til at lette muligheden for at skabe kontakt til andre mennesker og indgå i sociale relationer, hvis det kniber.

Tryghed opstår, når plejepersonalet har tid til mig, når jeg bliver lyttet til og har indflydelse på mit liv. Så føler jeg at jeg er noget værd, at min stemme giver mening og jeg stadig er herre i eget hus.

Stabilitet opstår, når plejepersonalet kender mig, fordi det er de samme få personer, der ser mig i dagligdagen og ved hvad der skal til, for at jeg så vidt muligt kan fortsætte det liv jeg elsker. 

Respekten for forskellighed opstår, når noget tid kan afses til en god samtale med personalet om det, jeg har brug for, lige der hvor jeg er i denne stund. Lidt ekstra tid, måske til lidt mere rengøring i denne uge, et ekstra bad, en spadseretur i det fri, eller hjælp til at finde den musik jeg holder af og giver min hverdag melodi. 

Selvbestemmelse er medbestemmelse

Medbestemmelsen er min og din mulighed for indflydelse på eget liv, også når du har brug for hjælp til at komme ud af sengen. Jeg foretrækker at stå op med fuglene og du holder af at dagdrømme under stjernehimlen og ønsker derfor at sove længe.

Medbestemmelse er at blive hørt, også med hjælp fra min familie, hvis jeg selv synes det er svært at udtrykke mine ønsker.

Medbestemmelse handler om muligheden for at vælge, måltidet, ro i dag, svømning i morgen, bridge med vennerne og hjælp til at komme hjemmefra. Medbestemmelsen kan også være hjælp til at skabe bro mellem mit vante hjem og en fremtid i et nyt og bedre egnet hjem, måske plejebolig.

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen opstår i en stadig dygtiggørelse af personalets faglighed og smidige arbejdsgange og samarbejde med mig om min situation på tværs i organisationen, med hospitalet og min egen læge og med mig og mine nærmeste.

Mad og ernæring 

Glæden ved et godt måltid mad og ernæring er duften af frisk brød, alene eller sammen med andre. Sundt hvis grønt er godt for mig og med fløde hvis jeg og mine spisevenner har gode minder vi på den måde i fællesskab genopfrisker ved fælles madlavning.

En værdig død 

Når livet tager sin afslutning vil en værdig død for mig være den menneskelige omsorg jeg møder fra det faste personale omkring mig. At reglerne kan bøjes en smule, at der er nogen hos mig når jeg har brug for samværet og en snak om døden, at jeg kan få adspredelse i min hverdag når jeg har kræfter til det, at jeg kan få ro når kræfterne svigter og jeg kan dø uden smerter og med vished om, at min familie og venner kan få hjælp og støtte når jeg ikke længere er her.

Pårørende 

I pårørendegruppen kan vi hjælpe, støtte og guide hinanden gennem svære situationer.  Det har været og er en enorm støtte for mig. Det er den pårørende, der er i fokus og bliver lyttet til. Der bliver spurgt ind til og lyttet til, hvordan du har det. Følelsen af at være overset forsvinder.

Baggrund for værdighedspolitikken

Værdighedspolitikken er resultatet af engagerede borgere og folkevalgtes egne ord for, hvad en værdig ældrepleje er i Dragør.

Af Ældrerådets bidrag, fremhæves særligt, at ’ældre Dragør borgere, der oplever tab eller begrænsninger i livet, skal være trygge ved, at de får det rette tilbud til den rette tid. Det gælder i de situationer, hvor det bliver svært at klare den personlige pleje eller praktiske opgaver, hvor tabet af en ægtefælle gør livet tungt, eller hvor man overmandes af tristhed og bekymringer’.

Dragørs værdighedspolitik er blevet til, i en fælles forståelse for, at kernen i værdighed er gensidig respekt og hensynet til individuelle behov. At lykkes med en værdig ældrepleje involverer os alle og bakkes op af en unik lokalforankret drivkraft til at borgeren, familien, frivillige og kommunen tager ansvar for hinanden, som en naturlig del af, at vi også stiller krav til hinanden.

Politikken er formuleret i lyset af, at en værdig ældrepleje for mig kan være noget andet for dig.

Kontakt

Sundhed og Omsorg

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Sundhed og Omsorg
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.