Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Uffe Jacobsen med anmeldt forfald, Dorthe Brinck blev indkaldt som suppleant. Birgitte Rinhart med anmeldt forfald, Rita Smedegaard blev indkaldt som suppleant. Ole Svendsen med anmeldt forfald, Knud Rosing blev indkaldt som suppleant.
 • 1
  Indkaldelse af stedfortræder og udpegning til diverse poster
  Sagsid.: 12/1896

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at Knud Rosing indtræder i Kommunalbestyrelsen som stedfortræder for Ole K. Svendsen indtil udgangen af november 2012.
  1. at Knud Rosing indtræder i de øvrige poster som nævnt i sagsbehandlingen indtil udgangen af november 2012.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ole K. Svendsen (A) har i mail af 25. oktober 2012 meddelt, at han er sygemeldt indtil udgangen af november 2012. Knud Rosing er stedfortræder for Ole K. Svendsen.

  Efter styrelseslovens § 15 stk. 2, skal borgmesteren, når han får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv, indkalde stedfortræderen.

  Det er Kommunalbestyrelsen som træffer beslutning om hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

  Det fremgår af styrelseslovens § 28 stk. 2, at når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har udpeget vedkommende, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer.

  Gruppen der udpegede Ole K. Svendsen er A+F+O+T+V hvorfor det er samme gruppe som skal udpege til følgende poster hvor Ole K. Svendsen er udpeget:

  Økonomi- og Planudvalget, Social, Børn og Kulturudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Aktivitetshusets brugerråd, Fælles Skoleråd, Institutionssamrådet, Strandparkens bestyrelse, Valgbestyrelse ved kommunale valg, Valgbestyrelse til skolebestyrelser, Skolebestyrelse for St. Magleby Skole, Sølyst børnehavebestyrelse.

  Suppleantposter:
  KL delegeret

  Da der er tradition for, at stedfortræderen indtræder i det fraværende medlems poster, skal det også anbefales i denne situation.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2012

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-10-2012

  Godkendt.