Skip navigationen

Tillægsdagsorden

Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19:30

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Uffe Jacobsen (C) med anmeldt forfald, Kim Munk (C) indkaldt som suppleant.
 • 1
  Udpegning til skolebestyrelser
  Sagsid.: 11/3114

  ANBEFALING:
  Sagen fremsendes til politisk drøftelse.

  SAGSFREMSTILLING:
  På det konstituerende møde den 1. december 2009 blev der udpeget fire medlemmer af Kommunalbestyrelsen, jf. bekendtgørelse af lov om folkeskolen § 42 stk. 3, hvoraf det fremgår, at Kommunalbestyrelsen efter anmodning fra skolebestyrelsen kan udpege et kommunalbestyrelsesmedlem til at deltage i møder i skolebestyrelsen. De udpegede medlemmer var: Dragør Skole nr. 1 Morten Juel Hansen, V St. Magleby Skole nr. 2 Peter Læssøe, T Nordstrandskolen nr. 3 Lillian Knudsen, A Skolen ved Vierdiget nr. 4 Signe Justesen, C Som konsekvens af den nye skolestruktur bortfalder to af de fire pladser. Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. november 1989 at samtlige pladser til lovpligtige skole- og forældrebestyrelser fordeles under ét efter forholdstalsvalgmetoden. Såfremt der kan opnås enighed i Kommunalbestyrelsen, kan en model for udpegning til de to skolebestyrelser eksempelvis være, at valggruppe I (A+F+O+T+V) udpeger det ene medlem og valggruppe II (C) udpeger det andet medlem. Skolebestyrelsen ved Store Magleby Skole har på møde den 12. september 2011 besluttet, at anmode Kommunalbestyrelsen om at få en repræsentant fra Kommunalbestyrelsen til at deltage i skolebestyrelsens møder. Der foreligger endnu ikke en anmodning fra skolebestyrelsen på Dragør Skole. Det vil dog være hensigtsmæssigt om der foretages en udpegning til begge skolebestyrelser i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 27. oktober 2011.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2011