Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Torsdag den 25. august 2011 kl. 19:30

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Lillian Knudsen (A), Kim Grønved Nielsen (F), Peter Læssøe (T) og Hanne Stockbridge (V) med anmeldt forfald, Ole Hansen (A), Mette Mortensen (F), Rita Smedegaard (T) og Helle Barth (V) blev indkaldt som suppleanter.
 • 1
  Dispensation fra kommunes alkoholpolitik
  Sagsid.: 11/2238

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt Forældreforeningen Hartkorn skal have dispensation for alkoholpolitikken og dermed tilladelse til at servere alkohol i forbindelse med et sommerarrangement i fritidshjemmet Hartkorn den 19. august 2011.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 18-08-2011
  Et flertal på 4 (A+O+T+AR) stemte for, at ansøgningen om dispensation imødekommes. 2 medlemmer (C+MJH) stemte imod. Kenneth Gøtterup (C ) ønsker følgende protokoltilføjelse: Jeg finder det beklageligt, at et politisk flertal mener, det er nødvendigt, at servere alkohol ved et velkomstarrangement for 6 årige børn. Herefter begærede Kenneth Gøtterup ( C) sagen i KB jf. Styrelseslovens § 23. Lillian Knudsen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2011
  Sagen bortfalder.

  SAGSFREMSTILLING:
  Forældreforeningen på Hartkorn Fritidshjem har i en e-mail af 4. juli 2011 ansøgt om dispensation fra alkoholpolitikken og dermed tilladelse til at servere øl og vin til institutionens sommerfest den 19. august 2011. Festen er arrangeret for at få en god start på det nye skoleår samt at få hilst ordentligt på de to nye 0. klasser, der er startet i maj 2011. Foreningen er bekendt med, at der tidligere er givet en lignende dispensation. Forældreforeningen oplyser herudover, at formålet med sommerfesten primært er af social karakter. Foreningen har desuden en række andre aktiviteter i støbeskeen, der skal skabe et økonomisk overskud til Forældreforeningen, og det er hensigten, at dette overskud - i dialog med ledelsen i SFO´en - skal bruges til at forsøde børnenes hverdag ved ekstraordinære tiltag. Forvaltningen har ikke, efter de gældende retningslinjer i alkoholpolitikken, mulighed for at meddele en administrativ dispensation fra regelsættet, og beder derfor udvalget behandle sagen på mødet den 18. august 2011. Dette er meddelt Forældreforeningen på Hartkorn Fritidshjem. Social, Børn og Kulturudvalget besluttede på møde den 6. november 2008 at indføre en ensartet alkoholpolitik i institutioner og på skoler. Alkoholpolitikken trådte i kraft den 1. januar 2009 og betyder, at der ikke længere må drikkes alkohol ved arrangementer på skoler og i daginstitutioner, hvor børn og forældre deltager sammen. På møde i udvalget den 4. marts 2009 besluttede udvalget et sæt retningslinjer for alkoholpolitikken. Politikken gælder ikke ved udlejning af lokaler til privat fest.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen

  RELATION TIL POLITIKKER:
  Sundhedspolitik

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kultur den 18. august 2011

  Bilag