Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Torsdag den 28. april 2011 kl. 19:30

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Indkaldelse af stedfortræder og udpegning til diverse poster
  Sagsid.: 11/1162

  ANBEFALING:
  Administrationen anbefaler, at Uffe Jacobsen indtræder i Kommunalbestyrelsen som stedfortræder for Signe Justesen med virkning fra den 1. maj 2011 Uffe Jacobsen indtræder i de øvrige poster som nævnt i sagsfremstillingen

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2011
  Uffe Jacobsen indtræder som suppleant for Signe Justesen i 12 måneder fra 1. maj 2011, hvorefter Signe Justesen igen indtræder i Kommunalbestyrelsen. Asger Larsen indgår i Skolen ved Vierdigets bestyrelse. Uffe Jacobsen indtræder i Signe Justesens øvrige poster. Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Signe Justesen (C) har i mail af 27. april 2011 meddelt, at hun den 16. maj 2011 tiltræder en stilling i Kosovo af ca. 1 års varighed og vil med virkning fra den 1. maj 2011 være forhindret i at varetage sine kommunale hverv. Uffe Jacobsen er stedfortræder for Signe Justesen og vil derfor skulle indtræde med virkning fra den 1. maj 2011. Efter styrelseslovens § 15 stk. 2, skal borgmesteren, når han får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv, indkalde stedfortræderen. Det er Kommunalbestyrelsen som træffer beslutning om hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Det fremgår af styrelseslovens § 28 stk. 2, at når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har udpeget vedkommende, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer. Gruppen der udpegede Signe Justesen er C hvorfor det er samme gruppe som skal udpege til følgende poster hvor Signe Justesen er udpeget: Teknik- og Miljøudvalget, Markedsføringsgruppen, Forældrebestyrelsen for dagplejen, Forældrebestyrelsen i Dragør Menigheds Børnehave, Skolebestyrelsen på Skolen ved Vierdiget, Valgbestyrelse til Folketingsvalg, EU-afstemninger og folkeafstemninger.Suppleantposter:Valgbestyrelse ved kommunale valg. Da der er tradition for, at stedfortræderen indtræder i det fraværende medlems poster, skal det også anbefales i denne situation.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  I Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv, § 30 stk. 1 fremgår det, at vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor den pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget dette. Det betyder, at Signe Justesen skal have udbetalt vederlag til udgangen af april 2011 og stedfortræderen får udbetalt vederlag fra den 1. maj 2011.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011