Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Torsdag den 31. marts 2011 kl. 19:30

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Ole Hansen (A) deltog på mødet istedet for Lillian Knudsen (A). Kim Munk (C) deltog istedet for Signe Justesen (C).
 • 1
  Indkaldelse af stedfortræder og udpegning til diverse poster
  Sagsid.: 11/921

  ANBEFALING:
  Administrationen anbefaler, at Ole H. Hansen indtræder i Kommunalbestyrelsen som stedfortræder for Lillian Knudsen Ole H. Hansen indtræder i de øvrige poster som nævnt i sagsfremstillingen

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2011
  Ad 1-2 Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Lillian Knudsen (A) har i mail af 31. marts 2011 meddelt, at hun er sygemeldt i en periode på 3 måneder. Ole H. Hansen er stedfortræder for Lillian Knudsen. Efter styrelseslovens § 15. stk. 2, skal borgmesteren, når han får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv, indkalde stedfortræderen. Det er Kommunalbestyrelsen som træffer beslutning om hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Det fremgår af styrelseslovens § 28 stk. 2, at når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har udpeget vedkommende, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer. Gruppen der udpegede Lillian Knudsen er A+F+O+T+V hvorfor det er samme gruppe som skal udpege til følgende poster hvor Lillian Knudsen er udpeget: Social, Børn og Kulturudvalget, Forældrebestyrelsen i Strandengens Fritidshjem, Dragør Spildevand A/S, Dragør Vand A/S, Forældrebestyrelsen for Nordstrandens Fritidshjem, Handicaprådet, Skolebestyrelsen for Nordstrandskolen. Suppleantposter: Dragør Ældreboligselskab, KL delegerede, Valgbestyrelse ved kommunale valg Da der er tradition for, at stedfortræderen indtræder i det fraværende medlems poster, skal det også anbefales i denne situation.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  I Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv, § 30 stk. 2 fremgår det, at ”ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder”. Der udbetales således fast vederlag både til det fraværende medlem og stedfortræderen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011