Skip navigationen

Tillægsreferat

Torsdag den 02. september 2010 kl. 19:30

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Ole Hansen (A), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Ændring af Kommunalbestyrelsens repræsentation i Brugerrådet for Aktivitetshuset og bestyrelsen for Strandengens fritidshjem
  Sagsid.: 10/1663

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariatet anbefaler, at Ole K. Svendsen indtræder i Brugerrådet for Aktivitetshuset og Lillian Knudsen indtræder i bestyrelsen for Strandengens Fritidshjem

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-09-2010
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Administrationen har modtaget en anmodning fra A om, at Ole K. Svendsen indtræder i Brugerrådet for Aktivitetshuset istedet for Lillian Knudsen. Lillian Knudsen indtræder i bestyrelsen for Strandengens Fritidshjem istedet for Ole K. Svendsen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 2. september 2010

 • 2
  Indstilling af ny formand for huslejenævnet mv.
  Sagsid.: 10/1659

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariatet anbefaler, at dommerfuldmægtig Morten Duus indstilles som ny formand for huslejenævnet i Dragør Kommune og som suppleant for formanden i beboerklagenævnet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-09-2010
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 1. december 2009, blev Ditte Dalsgaard indstillet som formand for huslejenævnet, og blev samtidig suppleant for formanden i beboerklagenævnet. Ditte Dalsgaard har oplyst, at hun ønsker at fralægge sig hvervet som formand af arbejdsmæssige årsager. På det konstituerende møde var det A som indstillede Ditte Dalsgaard, hvorfor A også skal indstille den nye formand. A har indstillet dommerfuldmægtig Morten Duus som har tilkendegivet, at være indstillet på at påtage sig hvervet, men skal som dommerfuldmægtig ikke alene indstilles af Kommunalbestyrelsen overfor Statsforvaltningen, men tillige have tilladelse af Bibeskæftigelsesnævnet samt beskikkes som formand af den lokale retsformand. Borgmestersekretariatet anbefaler, at Kommunalbestyrelsen indstiller Morten Duus.

  LOVE/REGLER:
  Boligreguleringsloven kap 6 i følge hvilken kommunerne skal have et huslejenævn med en formand, som skal være jurist.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 2. september 2010