Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Tirsdag den 06. juli 2010 kl. 19:30

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C), Ole H. Hansen (A)
Afbud fra: Helle Barth (V)
Bemærkninger:
 • 1
  Besparelsesforslag - skolebudget2010
  Sagsid.: 10/1179

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at ØPU beslutter følgende besparelser op skolebudgettet 2010: 5 % på skolernes rammebeløb, dvs. 189.000 kr. i 2010 og overslagsårene. Derudover diverse: Elevtalsregulering af skolernes rammebeløb for skoleåret 2010/11 15.700 kr. Vedligeholdelse af scene på Dragør Skole 10.000 kr. Netværk til børn i familier med alkoholproblemer 18.000 kr. Supplerende undervisning for tilflyttede elever 17.000 kr. Besparelser i alt på skolebudgettet i 2010 249.700 kr.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 01-07-2010
  F foreslog besparelse vedrørende netværk til børn i familier med alkoholproblemer samt supplerende undervisning for tilflyttede elever udgår. For stemte 1 (F) Imod stemte 3 (A, C) Undlod at stemme 3 (T, V) Faldet For forvaltningens anbefaling: For stemte 3 (A, C) Imod stemte 4 (F, T, V) Faldet

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 06-07-2010
  F genfremsatte forslag fra ØPU: F foreslog besparelse vedrørende netværk til børn i familier med alkoholproblemer samt supplerende undervisning for tilflyttede elever udgår. For stemte 6 (F+T+V) Imod stemte 8 (A+C+O) Faldet Forvaltningens anbefaling: For stemte 8 (A+C+O) Imod stemte 6 (F+T+V) Godkendt Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede

  SAGSFREMSTILLING:
  Morten Dreyer har efter behandlingen i ØPU den 1. juli 2010 begæret sagen i KB jf. styrelseslovens § 11. Det nuværende spareforslag på skolebudget 2010 på 249.700 følger efter den i marts 2010 gennemførte besparelse på skolebudget 2010, hvor der bl.a. blev sparet 200.000 kr. på skolernes rammebeløb. Hertil kom en 3 % reduktion af lærernormeringen på normalområdet: 4,1 lærerstilling = ca. 1.846.000 kr. for skoleåret 2010-11. Besparelsen slår kun igennem med 5/12 i budgetåret 2010, svarende til ca. 770.000 kr. Gennemførelsen af 3 % reduktionen på lærernormeringen for skoleåret 2010-11 betyder, at undervisningstimetallet i det nye skoleår kommer under det vejledende timetal og på en række områder ned på minimumstimetallet.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 1. juli