Skip navigationen

Søg om gravetilladelse

Ansøgning om tilladelse til at foretage opgravning i vejarealer på kommuneveje

Gravearbejde på vejen

Gravetilladelse 

Hvis du har brug for at grave i offentlige og private fællesveje, skal du indhente en gravetilladelse i Plan og Teknik.

Ledningsoplysninger

Bemærk, at der også skal søges ledningsoplysninger i Ledningsejerregistret LER.

 

Kontakt

Plan og Teknik - sekretariat

pt@dragoer.dk