Skip navigationen

Vej- og Gartnerafdelingen

Vej- og Gartnerafdelingen er en afdeling i Dragør Kommune med 21 fastansatte medarbejdere. Afdelingen har overordnet til opgave at drive og vedligeholde Dragør Kommunes grønne arealer og offentlige vejarealer.

Græsset slås på St. Magleby Strandvej

Afdelingens arbejdsområder

 • Renhold af offentlige kørebaner, cykelstier, fortove og pladser mv.
 • Mindre vedligeholdelsesopgaver på offentlige vejarealer, herunder kørebaner, overkørsler, cykelstier, fortove samt vejafvanding.
 • Vedligehold, renhold og opsætning af gadeinventar, herunder affaldsstativer, skilte, bænke, steler, bomme mv.
 • Tømning af offentlige affaldsstativer.
 • Vedligehold af de kommunale offentlige grønne anlæg og strandenge.
 • Plantning og beskæring af træer, pleje af græsarealer på og ved offentlige veje, pladser samt boldbaner. Bekæmpelse af bjørneklo.
 • Pleje, vedligehold og renhold af udearealer på skoler, børne- og ungdomsinstitutioner, bibliotek og rådhus.
 • Vedligehold og opsætning/nedtagning af badebro ved Fortet samt vedligehold af ”Mormor-stranden”
  Snerydning og glatførebekæmpelse.
   

Derudover råder afdelingen over et værksted, til vedligehold af bil- og maskinparken.

Daglig ledelse

Den daglige ledelse består af driftschef Kim Schwartz og kontorassistent Grith Madsen.

Kontakt

Vej- og Gartnerafdelingen

Materialegården
Ndr. Dragørvej 160
2791 Dragør

Åbningstider

Mandag - torsdag: 07.00 - 15.00
Fredag: 07.00 – 12.00

Telefon: 32 89 15 80

Du kan også sende en mail til Vej- og Gartnerafdelingen
pt@dragoer.dk