Skip navigationen

Tilbud til demente

Dragør Kommune tilbyder viden, råd, støtte og vejledning omkring demens til dig der har demens og til dine pårørende.

Tilbud

Demenskoordinatoren tilbyder flere former for støtte og vejledning: 

 

  • Rådgivning og hjælp til undersøgelse for demens
  • Støtte til borgere med demens og de nærmeste pårørende
  • Hjemmebesøg hos borgere med hukommelsesbesvær og/eller en demenssygdom 
  • Oplysning om undervisning omkring demens
  • Henvisning til aktiviteter og samvær
  • Orientering om aflastningsophold
  • Kurser og støttegrupper for pårørende
  • Vejledning om boligvalg
  • Pårørende grupper
  • Koordinering og kontakt til andre faggrupper i forbindelse med sygdomsforløb.

Information om demens og demenssygdomme

Information kan findes på disse hjemmesider:

Alzheimerforeningens hjemmeside

Nationalt videnscenter for demens

Kontakt

Demenskoordinator

Træffetid: Mandag til torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-11

Telefon: 31 56 05 65

Du kan også sende en mail til Demenskoordinator Maj-Britt Ljørring
majbritl@dragoer.dk