Skip navigationen

Ledsageordning

Ledsageordning kan gives, hvis du er mellem 16 og 65 år og på grund af betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene uden for hjemmet.

Kontakt

Tårnby Kommune Handicap- og Psykiatricenter

På dette område indgår Dragør Kommune i et forpligtende samarbejde med nabokommunen Tårnby. Samarbejdet betyder, at Tårnby kommune er myndighed på området og ansvarlig for sagsbehandlingen.

Telefon: 32 47 18 21

Du kan også sende en mail til Tårnby Kommune Handicap- og Psykiatricenter
kommunen@taarnby.dk