Skip navigationen

Borgerstyret personlig assistance

Med Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, kan du selv ansætte assistenter

Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.

Kontakt

Borgerstyret personlig assistance

Telefon: 32 89 02 41