Skip navigationen

Skoleindskrivning

Undervisningspligten indtræffer pr. 1 august i det kalenderår dit barn fylder 6 år. Hvis dit barn skal starte i skolen i august 2016, skal barnet indskrives til skole. Når du skal indskrive dit barn til skole kan det efter lov om digital selvbetjening udelukkende ske digitalt.

Hvornår er der skoleindskrivning? 

Skoleindskrivning til skoleåret 2018/19 starter i uge 6, mandag den 5. februar til søndag den 11. februar 2018.

Når du skriver dit barn op til skolestart, tildeles dit barn automatisk en plads i SFO'en. SFO'erne modtager folkeskolens nye 0. klasser fra 1. maj.

Er du tilflyttet kommunen, eller skal du indskrive dit barn til skole udenfor indskrivningsperioden, skal du kontakte distriktsskolen. Find det skoledistrikt, du tilhører, ved at indtaste din adresse i øverste højre hjørne på dette kort over skoledistrikter.

Udmelding af skole og/eller SFO

Ønsker du at melde dit barn ud af skolen, skal du tage kontakt til skolen og meddele dem det skriftligt.

Ønsker du at melde dit barn ud af SFO, skal det ske med en måneds varsling fra den 1. eller den 15. i måneden. Du skal benytte digital pladsanvisning til udmeldelsen. 

Dreng holder en tegning
Kontakt

Skole- og Kulturafdelingen

Telefon: 32 89 01 00 (omstillingen, spørg efter Skole- og Kulturafdelingen)

Du kan også sende en mail til Skole- og Kulturafdelingen
sbk@dragoer.dk