Skip navigationen

Skoleindskrivning

Undervisningspligten indtræffer pr. 1 august i det kalenderår dit barn fylder 6 år. Hvis dit barn skal starte i skolen i august 2019, skal barnet indskrives til skole. Når du skal indskrive dit barn til skole kan det efter lov om digital selvbetjening udelukkende ske digitalt.

Skoleindskrivning til skoleåret 2019/2020

Skoleindskrivningen til skoleåret 2019/2020 er slut og processen omkring fordeling er nu startet.

Det betyder, at skolerne den 8. marts 2019 sender breve ud til alle forældre og byder velkommen på den pågældende skoler.

For at sikre en god klassefordeling vil skolerne først senere sende breve ud omkring klasse og SFO fordeling.

Hvornår er der skoleindskrivning? 

Vi forventer, at skoledistrikterne bliver endeligt besluttet i slutningen af december og skoleindskrivningen kan finde sted i uge 4, 21. januar – 27. januar 2019.

 

Når du skriver dit barn op til skolestart, tildeles dit barn automatisk en plads i SFO'en. SFO'erne modtager folkeskolens nye 0. klasser fra 1. maj.

Er du tilflyttet kommunen, eller skal du indskrive dit barn til skole udenfor indskrivningsperioden, skal du kontakte distriktsskolen.

Udmelding af skole og/eller SFO

Ønsker du at melde dit barn ud af skolen, skal du tage kontakt til skolen og meddele dem det skriftligt.

Ønsker du at melde dit barn ud af SFO, skal det ske med en måneds varsling fra den 1. eller den 15. i måneden. Du skal benytte digital pladsanvisning til udmeldelsen. 

Dreng holder en tegning
Kontakt

Skole- og Kulturafdelingen

Telefon: 32 89 01 00 (omstillingen, spørg efter Skole- og Kulturafdelingen)

Du kan også sende en mail til Skole- og Kulturafdelingen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.