Skip navigationen

UNESCO anerkendelse

Kommunalbestyrelsen har besluttet at søge om at få Dragør optaget på Slots- og Kulturstyrelsens tentativliste med henblik på senere udpegelse som UNESCO-site.

Gade i Dragør gamle by

Dragør på UNESCO's verdensarvliste

Siden begyndelsen af 2015 har en privat arbejdsgruppe UNESCO-arbejdsgruppen arbejdet på at bringe Dragør gamle by i betragtning som henholdsvis europæisk og verdens kulturarv. Det geografiske område, der ansøges for, afgrænses af Dragør gamle by og havn. 

 

Politisk behandling

Kommunalbestyrelsen besluttede 22.6.2017 at Dragør Kommune skal at søge om at blive optaget på Slots- og Kulturstyrelsens tentativliste, med henblik på senere udpegelse som UNESCO-site.

Beslutningsproces 

Efter ansøgningen er indgivet vil der følge en længerevarende proces. Det første skridt er Dragør Kommunes ansøgning om optagelse på den såkaldte tentativliste, som bestyres af Slots- og Kulturstyrelsen. Herefter er det den danske stat, der formelt skal ansøge videre om en endelig udpegning. En sådan proces kan tage sig ud på forskellige måder, og vil formentlig strække sig over flere år.

Kontakt

Erhverv og turisme

Claus Rex er kommunens erhvervs- og turismechef.

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Erhverv og turisme
erhverv@dragoer.dk