Skip navigationen

Beskæftigelsesplan 2016

I beskæftigelsesplanen redegøres for den indsats og de mål, kommunen ønsker at der arbejdes med på beskæftigelsesområdet i 2016.

Formål med beskæftigelsesindsatsen

Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at støtte borgerne i Tårnby og Dragør i at etablere en tilknytning til arbejdsmarkedet eller bevare den eksisterende kontakt. Derudover er det Jobcentrets opgave at sikre, at virksomhederne får den ønskede arbejdskraft eksempelvis via jobrotationsordningen.

Beskæftigelsesindsatsen varetages af Jobcenter Tårnby

Jobcenter Tårnby varetager alle opgaver, som omhandler beskæftigelse i forhold til forsikrede ledige, starthjæps-, integrationshjælps- og kontanthjælpsmodtagere, revalidender og andre personer med nedsat arbejdsevne, modtagere af ledighedsydelse, borgere i fleks- og skånejob, sygedagpengemodtagere samt opgaver i forbindelse med integrationen af flygtninge og indvandrere. Herudover varetages ansøgning om hjælpemidler, personlig assistance samt ansøgning om fortrinsadgang for handicappede.

Beskæftigelsesrettede opgaver overfor virksomheder

Tilsvarende varetager Jobcentret alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder medvirker jobcentret til formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, hjælp til arbejdsfastholdelse af virksomheders medarbejdere, etablering af fleksjob, skånejob, hjælp til ansatte med handicaps, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler mv.

 

Her kan du læse Beskæftigelsesplan 2016

Kontakt

Borger og social - voksenteamet

Telefon: 32 89 02 54

Du kan også sende en mail til Borger og Social
borgerogsocial@dragoer.dk