Skip navigationen

Genhusning af boligløse

I henhold til Servicelovens § 80 har Kommunen pligt til at anvise midlertidigt husly mod betaling, hvis en enlig eller en familie er boligløse.

Midlertidig indkvartering af boligløse

I henhold til Servicelovens § 80 har Kommunen pligt til at anvise midlertidigt husly mod betaling, hvis en enlig eller en familie er boligløse. Alle akut boligløse tilbydes tag over hovedet på campingpladsen, herberg, kvindehjem eller lignende. Samtidig ydes der råd og vejledning til borgeren om situationen. Dragør Kommune betaler evt. merudgifter til den midlertidige indkvartering, som borgeren ikke selv kan afholde.

Akut opstået boligproblem

Målgruppen for hjælp efter Servicelovens § 80 er borgere, der har mistet deres bolig og akut står uden tag over hovedet. Boligproblemet skal være opstået akut og ikke været til at forudse. Derfor falder studerende, der har brug for en bolig i nærheden af uddannelsesstedet f.eks. ikke ind under begrebet husvild, ligesom man ikke er omfattet, hvis et fremlejemål ophører. Det er en forudsætning, at de boligløse ikke selv har mulighed for at skaffe sig indkvartering i situationen.

Aktivt boligsøgende

Borgeren kan ifølge bestemmelsen ikke kræve, at der tilbydes varig løsning af deres boligproblem. Det er derfor vigtigt, at alle boligløse selv er aktivt boligsøgende, da Dragør Kommune kun har pligt til at løse problemet midlertidigt.

Retningslinjer for anvisning af almene boliger efter fjerdedelsreglen eller kommunale boliger

Boliger Dragør Kommune får efter fjerdedelsreglen og kommunale boliger skal anvises til boligsociale formål. Det er Borger og Social der anviser boligerne. Der anvises kun få boliger årligt, så det er kun lille antal borgere der kommer i betragtning.

Venteliste

Følgende kan skrives på venteliste:

  • Akut boligløse familier med børn under 18 år, hvis:
    • Børnene er tilmeldt adressen hos den boligløse forældre.
    • Uformuende. Der foretages en konkret individuel økonomisk vurdering af, om borgeren er i stand til selv at skaffe en bolig.
  • Borgere, der bor på forsorgshjem eller krisecenter.
  • Flygtninge skal i henhold til Integrationslovens § 12 skal anvises en varig bolig.
  • Unge, der er under efterværn i henhold til Servicelovens § 76 Stk.3 nr. 4., kan tilbydes passende bolig.
  • Hvis borgeren ikke tager imod tilbud om bolig slettes borgeren fra ventelisten.
Kontakt

Borger og social - voksenteamet

Telefon: 32 89 02 54

Du kan også sende en mail til Borger og Social
borgerogsocial@dragoer.dk