Skip navigationen

Hønsehold

Før anskaffelse af høns kan det være klogt at gøre sig sine overvejelser.

Orienter dine naboer

Hønsehold kan give anledning til støj- og lugtgener. Kommunen anbefaler, at kommende hønseholdsejere altid orienterer naboerne om planerne om hønsehold og placering af hønsegården.

På den måde kan man som kommende hønsholdsejer tage naboerne med på råd, med hensyn til placering, indretning og drift af hønseholdet.

Kontakt

Plan og Teknik - sekretariat

pt@dragoer.dk