Skip navigationen

Har du lyst til at være kontaktperson?

Børneteamet i Dragør Kommune søger flere personer, der har lyst til at være kontaktpersoner for en eller flere børn og unge med særlige behov. Kontaktpersonordningen er et støttetilbud til et barn eller en ung, der iværksættes efter servicelovens § 52, stk.3, nr. 6.

 

Støtte til børn og unge med særlige behov

Kontaktpersonens primære arbejdsopgave er at støtte børn og unge med særlige behov i deres udvikling og personlige liv, herunder opbakning i forhold til skolegang, fritid og netværk. Opgaverne løses med udgangspunkt i handleplanen, der er udarbejdet af socialrådgiveren. Kontaktpersonen skal aflevere statusrapport i henhold til målene, der er beskrevet i handleplanen.

Kontaktpersonens opgaver

Kontaktpersonens opgaver kan blandt andet være:

 • At tilbyde børn/unge en fast og stabil voksenkontakt
 • At støtte og hjælpe i udviklingen af faglige, sociale og personlige kompetencer
 • At støtte børns/unges interessefelter og bl.a. opmuntre til deltagelse i fritidsaktiviteter
 • At hjælpe børn/unge med at stå op om morgenen og komme i skole
 • At hjælpe og vejlede i forhold til fremtidsmuligheder og uddannelse
 • At støtte og vejlede i forhold til at komme ud af kriminalitet eller misbrug

Faglig baggrund

Der stilles ikke krav til en bestemt faglig baggrund, og du må gerne være studerende, men det er en fordel, hvis du eventuelt har en socialfaglig uddannelse (pædagog, lærer, socialrådgiver, socialformidler eller lignende).

Personlige egenskaber

Vi lægger vægt på, at du som kontaktperson:

 • Har erfaring med eller interesse for det sociale område, herunder børne- og ungeområdet
 • Er stabil, tålmodig og ansvarsfuld voksen
 • Er engageret og kan inspirere, formidle og følge op på opgaverne
 • Er fleksibel og opsøgende, og du kan skabe en tillidsfuld kontakt
 • Kan arbejde selvstændigt og har gåpåmod

Vilkår

Du vil blive timelønnet svarende til lønsatser for timelønnede pædagogmedhjælpere, medmindre andre forhold gør sig gældende.

I nogle tilfælde vil der være mulighed for at få udbetalt tilskud til aktiviteter. Dette sker efter aftale med socialrådgiveren.

Alle, der kommer i betragtning, skal fremskaffe straffeattest.

Børneteamet indhenter, med dit samtykke, børneattest.

Sådan søger du

Du skal udfylde og sende nedenstående skema for at ansøge om at blive kontaktperson.

Kontakt

Borger og Social - børneteamet

Telefon: 32 89 03 97