Skip navigationen

Bekymring for børns og unges trivsel og udvikling

Her kan du finde handleguiden ved bekymring for trivsel og udvikling hos børn og unge.

Kontakt

Borger og Social - Børneteamet
tlf. 32 89 03 97

Nedenstående handleguide beskriver muligheder, opmærksomhedspunkter og retningslinjer for, hvordan medarbejdere og ledere skal handle, når et barns eller en ungs trivsel og udvikling vækker bekymring.