Skip navigationen

Sundhedspleje

Sundhedsplejen yder sundhedsfaglig vejledning og støtte til gravide og småbørnsfamilier.

Sundhedsplejen vejleder

Sundhedsplejen vejleder gravide, alle småbørnsfamilier med børn indtil 1½ år samt familier med børn over 1½ år ved behov.

Ved fødslen

Sundhedsplejerskerne vil normalt tage kontakt til familier med nyfødte børn og aftale et barselsbesøg når barnet er 4 eller 5 dage gammelt.

Hvis du er bekymret for dit barns trivsel før barselsbesøget, skal du kontakte det sted, hvor barnet er født.

Sundhedsplejens opgaver

  • Tilbyder graviditetsbesøg til alle ved henvendelse.
  • Tilbyder hjemmebesøg til familier med børn under 1½ år.
  • Særlige tilbud til familier med præmature børn.
  • Iværksætter aktiviteter, eksempelvis mødregrupper og sundhedsplejerskecaféer.
  • Arbejder tværfagligt med andre faggrupper i området med særlige tilbud til Børn & Unge, på skolerne, i institutionerne og i dagplejen i rådgivning om børn- og unges  trivsel og sundhed, og eventuelt som bindeled til embedslægeinstitutionen.
  • Foretager funktionsundersøgelser, sundhedsorienterende samtaler og sundhedspædagogisk undervisning af børn på skolerne.

Åben konsultation

Hver torsdag kl 14-15 holder sundhedsplejen åben konsultation i den grønne pavillon ved siden af Rådhuset.

Kontakt

Sundhedsplejen

Du kan kontakte din sundhedsplejerske på telefon mandag til fredag kl. 8-16. Du er velkommen til at lægge en besked på telefonsvareren.

Du kan også skrive en mail til din sundhedsplejerske.

Du vil blive kontaktet i løbet af næste hverdag.

Sundhedsplejersker i Dragør

Dragør Skole Syd:
Barbara Rinck-Henriksen
barbarah@dragoer.dk
Tlf: 30 10 10 85

Dragør Skole Nord:
Charlotte Frøsig Hansen
charlotf@dragoer.dk
Tlf: 51 57 77 48

St. Magleby Skole:
Julia Jakobsen
juliaj@dragoer.dk
Tlf: 51 57 77 50

St. Magleby Skole:
Gitte Wettergren Boysen
gitteb@dragoer.dk
tlf: 51 57 77 49

Ledende sundhedsplejerske
Dorthe Svendsen
dorthes@dragoer.dk
Tlf: 51 57 77 51
Træffes ikke fredag