Skip navigationen

Akut forurening

Akut forurening (ulykke) kontakt 112

Akutte miljøopgaver som ikke kan afvente kommunens åbningstid. 
Kontakt operationschef ved Hovedstadens Beredskab tlf. 26 88 29 80.

Henvendelse om miljøforhold skal ske til Tårnby Kommune, tlf. 32 47 15 05.    

Dragør Kommune har et forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune. Dvs. at miljøopgaverne varetages, i normal arbejdstid, af Tårnby Kommune.