Skip navigationen

Fast udlån af idrætsfaciliteter

Her kan du læse om mulighederne for at låne idrætsfaciliteter i Dragør Kommune

Ansøgning om fast udlån af idrætsfaciliteter


Den 19. februar 2019 udløb fristen for at ansøge om tider til alle haller og sale i Dragør kommune.

Grundet ønske om, at revidere Dragør Kommunes fordelingsprincipper, vil dette års tildeling af faste timer kun være gældende for en sæson (d. 1. september 2019 – 30. april 2020) Dette er gældende for alle områder.

Sale og lokaler der kan ansøges om er

 • Hollænderhallens idrætshal
 • Hollænderhallens svømmehal
 • Kongelundshallen
 • Pusterummet
 • Dansesalen
 • Glassalen
 • Skolerne (gymnastiksale efter skolebrug)**
 • Fodboldbaner*
 • Øvrige lokaler

  * sæsonen fraviger den faste sæson.
  ** enkeludlån rettes direkte til skolen.

Vigtig information

Alle ansøgninger skal indeholde klubbens/foreningens nyeste medlemstal.

For at ansøgninger skal kunne komme i betragtning, skal alle klub-oplysninger være udfyldt og oplyst.

Da skemalægningen på skolerne ikke er tilendebragt før medio juni, må det forventes, at den endelige fordelingsplan for skolernes sale først kan udmeldes til klubberne i juli/august.

Ansøgning

Formular til udlejning af idrætsfaciliteter

Kontakt

Spørgsmål til ansøgningen eller lign. kan ske via hollaenderhallen@dragoer.dk

Eller på telefonnummer: 32 89 04 50

Kontakt

Skole- og Kulturafdelingen

Telefon: 32 89 01 00 (omstillingen, spørg efter Skole- og Kulturafdelingen)

Du kan også sende en mail til Skole- og Kulturafdelingen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.