Skip navigationen

Idrætspulje for børn og unge med funktionsnedsættelse

Den fælleskommunale idrætspulje skal støtte oprettelse af nye idrætstilbud for børn og unge med funktionsnedsættselser.

Den Fælleskommunale Idrætspulje

15 kommuner er sammen om at give økonomisk støtte til oprettelse af nye idrætstilbud for børn og unge med funktionsnedsættelse. Aktiviteterne oprettes på tværs af kommunegrænser. Støtten bliver givet med henblik på, at flere børn og unge under 25 år på sigt kan komme til at dyrke deres idræt i almindelige idrætsforeninger.

Hvem kan søge støtte?

Kommuner, idrætsforeninger og andre interesserede kan søge tilskud til opstart af idrætsprojekter.

Ansøger samt aktivitetssted skal dog høre hjemme i en de kommuner, der er tilsluttet den fælleskommunale idrætspulje. Aktiviteten skal være rettet mod særligt ressourcekrævende grupper af børn og unge under 25 år med funktionsnedsættelse.

Det forventes, at projekter forankres i den frivillige idræt efter endt projektperiode. Derfor er det en idé at have drøftet ansøgningen med (navn på fritids- eller idrætskonsulent i den pågældende kommune), så forankring af aktiviteten kan ske efter projektperiodens udløb.

Ansøgning

Administration af idrætspuljen varetages af Høje-Taastrup Kommune. Mere information og link til ansøgningsskema kan ses på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside direkte her.

Kataloget SpecialSport

Se årets katalog for 2019/2020 med sportstilbud og yderligere information ved at trykke her.

 

Kontakt

Skole- og Kulturafdelingen

Telefon: 32 89 01 00 (omstillingen, spørg efter Skole- og Kulturafdelingen)

Du kan også sende en mail til Skole- og Kulturafdelingen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.