Skip navigationen

Ambassadørgruppen

Dragør Kommune har inviteret repræsentanter til at følge og deltage i udvikling af projekt for kystbeskyttelse af Dragør Kommune med dens boliger, infrastruktur, naturværdier og kulturarv. Vi vil løbende lægge materiale om og til Ambassadørgruppen her på siden. Alle er velkommen til at følge med.

Det er et frivilligt tilbud til repræsentanterne og deres forening om at følge projektet, som formentlig får stor betydning for kystlandskabet langs Dragør Kommune i årene fremover. Kommunen opfordrer til, at deltagere i Ambassadørgruppen til på den ene side at fortælle om projektet i deres forening og på den anden side at hjælpe deres medlemmer med, hvor man kan ytre sig og deltage i offentlige arrangementer om kystbeskyttelsen.

Repræsentanterne, som er inviteret, er fra alle grundejerforeninger og boligselskaber i Dragør Kommune, Dragør Bevaringsnævn, Beboerforeningen for Dragør Gl. By og Dialogforum for Dragør Havn.